GRANICE OPTEREĆENJA U RADU

Od presudnog je značaja da se izabere odgovarajuća traka za podizanje i razmotre određeni faktori, kao što su kapacitet, dužina, broj obujmica koje se koriste pri podizanju i ugao nagiba.
Oznake bojama: Da bi se lako i jasno identifikovao kapacitet podizanja ravnih i okruglih traka, svaki kapacitet ima određenu boju. Naše trake su proizvedene prema Direktivi o mašinama 2006/42/EG i EN1492-1/EN1482-2.

Ravne ili okrugle trake- POLIESTER

Okrugle trake- ULTRALIFT