INSPEKTOR:

Zakoračite u budućnost

Inspektor je pametan bezbednosni sistem koji koristi RFID (Radio Frequency Identification) i QR CODE kako bi maksimizovao efikasnost, a minimizovao ukupne troškove Vašeg bezbednosnog programa. Inspektor Vam omogućava da lako identifikujete sigurnosnu opremu i da na jednom mestu imate sve podatke u vezi sa bezbednosnom inspekcijom proizvoda, inventarom i upotrebom proizvoda. Može se koristiti na različitim uređajima, kao što su pametni telefoni, tableti ili računari.

Sigurnosna oprema je obeležena RFID oznakama koje se mogu skenirati nekim od uređaja. Ovaj program Vam omogućava da lako pristupite podacima o inspekciji, inventaru i upotrebi proizvoda. Inspektor dolazi u tri verzije namenjene: 1. Distributerima 2. Krajnjim korisnicima 3. Stručnim licima. Standardom EN365:2004 propisano je da oprema za zaštitu od pada, pomoćna oprema i oprema za spašavanje moraju biti periodično ispitana (inspekcija na minimum 12 meseci). Ukoliko se oprema često upotrebljava, ispitivanja moraju biti češća. Inspekciju može da vrši samo stručno lice, sertifikovano od strane proizvođača. Pored ovoga, svaki korisnik je dužan da proveri opremu pre svake upotrebe- dnevna inspekcija. Zahvaljujući Inspektor-u, zahteve standarda EN365:2004 možete ispuniti na jednostavniji i brži način.

Ključne koristi:

Lako se implementira: Fall Safe zaštitni proizvodi na sebi imaju RFID I QR Code, što znači da se slike i modeli proizvoda već nalaze u bazi podataka Inspektor-a.

Štedi vreme i novac: U poređenju sa ručno vođenom inspekcijom (na papiru), Inspektor štedi vaše vreme za čak 35%.

Jednostavan za upotrebu: Sve podatke u bazi podataka je lako pratiti. Izveštaji i upozorenja se automatski generišu.

Poboljšava inventar: Inspektor Vam omogućava da pratite lokaciju i status Vaše sigurnosne opreme, na različitim lokacijama.

Dugotrajnost: RFID oznake sa nalepnicama i QR kodom su zaštićene plastikom što im omogućava otpornost i u ekstremnim uslovima.