AIO – HORIZONTALNI SIGURNOSNI SISTEM

Prohodan duž obe strane sajle bez otkačinjanja
Optimalne mogućnosti pričvršćivanja na različitim površinama
Lak za inspekciju
Bez zatezanja sajle usled konstantnog izvijanja
Instalacija ne zahteva nikakve posebne alate
Mogućnost ugrađivanja na gromobransku zaštitu – testiran u skladu sa EN 62305 (class 1 -4) -testiran u skladu sa EN 795 za 4 osobe
Optimalno prilagođavanje: Zbog različitih komponenti AIO sigurnosni sistem nudi optimalnu adaptaciju na krov ili fasadu objekta.

AIO GLEIT-10

Pokretna alka za INNOTECH horizontalni sigurnosni sistem – prelazi preko držača i krivina
Može se zakačiti i otkačiti u bilo kom trenutku

AIO GLEIT-11

Pokretna alka za pravolinijske visisnske sigurnosne sisteme, prolazi između nosača

AIO GLEIT-12

Pokretna alka za visinske sigurnosne sisteme, prelazi preko držača i krivina, neodvojiva