Pregled proizvoda

O nama

Elmas system je distributer opreme za prevenciju svih rizika koje sa sobom nosi rad pod naponom i u blizini napona. Vođeni željom da našim klijentima omogućimo da na bezbedan i efikasan način isporuče električnu energiju, u stalnoj smo potrazi za inovativnim proizvodima i rešenjima. Našu ponudu najvećim delom čini oprema za kolektivnu zaštitu u postrojenjima i nadzemnim vodovima do 400kV, rad na visini i trajno postavljeni sistemi zaštite.

Zaštita na radu nije stvar količine, već kvaliteta!

Partneri