Poliesterne trake za dizanje i prenos tereta

Naše vrednosti:
Sigurnost: naša oprema za dizanje tereta je izrađena u skadu sa referentnim standardima i zadovoljava sve sigurnosne standarde.
Servis: odgovaramo na zahteve naših kupaca, nudimo pouzdane usluge sa ciljem izgradnje jakih veza sa svakim poslom koji radimo
Iskustvo: Ponosni smo na činjenicu da smo eksperti u oblasti podizanja i prenošenja tereta. Prilagodljivi smo novim industriskim konceptima kao i novim tehnologijama.

Granice opterećenja u radu

Od presudnog je značaja da se izabere odgovarajuća traka za podizanje i razmotre određeni faktori, kao što su kapacitet, dužina, broj obujmica koje se koriste pri podizanju i ugao nagiba.
Oznake bojama: Da bi se lako i jasno identifikovao kapacitet podizanja ravnih i okruglih traka, svaki kapacitet ima određenu boju. Naše trake su proizvedene prema Direktivi o mašinama 2006/42/EG i EN1492-1/EN1482-2.

Ravne ili okrugle trake- POLIESTER

Okrugle trake- ULTRALIFT

UPUTSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU OKRUGLIH TRAKA

UPUTSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU RAVNIH TRAKA SA UŠKAMA