ELMAS SYSTEM

Elmas system je distributer opreme za prevenciju svih rizika koje sa sobom nosi rad pod naponom i u blizini napona. Našu ponudu najvećim delom čini oprema za kolektivnu zaštitu u postrojenjima i nadzemnim vodovima do 400kV, rad na visini i trajno postavljeni sistemi zaštite. Naš moto je: ,,Zaštita na radu nije stvar količine, već kvaliteta!” i zbog toga na naše tržište uvozimo inovativne proizvode poznatih svetskih brendova sa ciljem da se svaki korisnik oseća bezbedno na svom radnom mestu. Pored bezbednosti korisnika, važno nam je i njihovo zadovoljstvo, pa se trudimo da svojim klijentima pružamo kvalitetna, sigurna i efikasna rešenja koja će im olakšati obavljanje posla na mestima opasnim po život.

  • O NAMA

    Elmas system d.o.o. (u početku pod drugim imenom) od 1995. godine prvi u regionu počinje da dizajnira i proizvodi opremu za uzemljenje i kratko spajanje. Vođeni željom da našim klijentima omogućimo da na bezbedan i efikasan način isporuče električnu energiju, u stalnoj smo potrazi za inovativnim proizvodima i rešenjima. Verujemo da je pored kvalitetnih proizvoda neophodno i adekvatno upravljanje njima, te smo u svoju ponudu uveli i praktičnu obuku.

  • NAŠA VIZIJA:

    Elmas system d.o.o. (u početku pod drugim imenom) od 1995. godine prvi u regionu počinje da dizajnira i proizvodi opremu za uzemljenje i kratko spajanje. Vođeni željom da našim klijentima omogućimo da na bezbedan i efikasan način isporuče električnu energiju, u stalnoj smo potrazi za inovativnim proizvodima i rešenjima. Verujemo da je pored kvalitetnih proizvoda neophodno i adekvatno upravljanje njima, te smo u svoju ponudu uveli i praktičnu obuku.

  • NAŠA MISIJA:

    U želji da uvek budemo bar korak ispred ostalih, Elmas system se fokusira na inovacije u cilju nalaženja rešenja za rastuće globalne tehnološke mreže.