Kablovske obujmice

1 – Šta su kablovske obujmice?

Kablovska obujmica najbolje se opisuje kao oprema, uređaji, za zaštitu kablova, opreme i ljudi od kratkog spoja. Ova oprema ne trasira samo kablove, već i apsorbuje elektromehaničke sile koje generišu kablovi u slučaju kratkog spoja. Vrhunski inženjering doprinosi da ovi uređaji služe svojoj osnovnoj svrsi i da mogu da izdrže uslove kvarova u kratkom spoju.

Funkcija Ellis kablovske obujmice je da osigura da se tokom kratkog spoja kablovi drže na mestu kako bi se izbegla eventualna oštećenja kablova, opreme I najvažnije, opasnost po ljude. Neophodna je za sve kablove kako bi se oni zadržali u prvobitnom položaju nakon što je započeo kratak spoj.

2 – Kada su kablovske obujmice neophodne?

Kablovske obujmice koriste se za kablove koji su podložni uslovima kratkog spoja, za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, naftu i gas, petrohemiju, obnovljivu energiju, transport (npr. železnički), infrastrukturne projekte itd.

Kad god postoji električna instalacija, važno je pričvrstiti kablove u slučaju pomeranja, posebno pokreta koji nastaje tokom kratkog spoja.

3 – Gde se koriste kablovske obujmice?

Ellis kablovske obujmice isporučuju se širom Velike Britanije i ostatka sveta. Ellis kablovske obujmice koriste se u mnogim velikim projektima, kao što su UKPN, Network Rail, EDF, Petrobras & Siemens.

4 – Postoji li standard / propis za kablovske obujmice?

Sve naše kablovske obujmice ispunjavaju međunarodni standard IEC 61914 koji uključuje sledeća ispitivanja: kratak spoj, aksijalno opterećenje, otpornost na udar, lateralno opterećenje i širenje plamena. Ovi testovi se rigorozno sprovode kako bismo ispunili uslove standarda IEC 61914, a rezultati pokazuju da naši proizvodi prevazilaze industrijske potrebe.

5 – Kako bliže odrediti kablovske obujmice?

Sledeće informacije su sve što je potrebno kako bismo vam preporučili najprikladniju kablovsku obujmicu, zajedno sa preporučenim razmakom i količinama:

  • Formiranje kablova (pojedinačni / trostruki / četvorostruki / u snopu itd.).
  • Količina kablova i dužina.
  • Ukupni prečnik kabla za sve stavke linije.
  • Nivo kratkog spoja za instalaciju (dat kao najviša tačka ili RMS vrednost, u kA).
  • Horizontalna / vertikalna instalacija (ako postoje vertikalni kablovi, trebaće nam i težina kabla).
  • Okolina instalacije (npr. unutrašnja / spoljašnja / korozivna okolina / itd.)
  • Fiksacija (tj. na šta će se pričvrstiti Ellis kablovka obujmica? Npr. korito, merdevine, Unistrut).