Kablovske obujmice

Šta su kablovske obujmice?
Kablovska obujmica najbolje se opisuje kao oprema, uređaji, za zaštitu kablova, opreme i ljudi od kratkog spoja. Ova oprema ne trasira samo kablove, već i apsorbuje elektromehaničke sile koje generišu kablovi u slučaju kratkog spoja. Vrhunski inženjering doprinosi da ovi uređaji služe svojoj osnovnoj svrsi i da mogu da izdrže uslove kvarova u kratkom spoju.

Funkcija kablovske obujmice je da osigura da se tokom kratkog spoja kablovi drže na mestu kako bi se izbegla eventualna oštećenja kablova, opreme I najvažnije, opasnost po ljude. Neophodna je za sve kablove kako bi se oni zadržali u prvobitnom položaju nakon što je započeo kratak spoj.

Kada su kablovske obujmice neophodne?
Kablovske obujmice koriste se za kablove koji su podložni uslovima kratkog spoja, za proizvodnju, prenos i distribuciju električne energije, naftu i gas, petrohemiju, obnovljivu energiju, transport (npr. železnički), infrastrukturne projekte itd.

Kad god postoji električna instalacija, važno je pričvrstiti kablove u slučaju pomeranja, posebno pokreta koji nastaje tokom kratkog spoja.

Postoji li standard / propis za kablovske obujmice?
Sve naše kablovske obujmice ispunjavaju međunarodni standard IEC 61914 koji uključuje sledeća ispitivanja: kratak spoj, aksijalno opterećenje, otpornost na udar, lateralno opterećenje i širenje plamena. Ovi testovi se rigorozno sprovode kako bismo ispunili uslove standarda IEC 61914, a rezultati pokazuju da naši proizvodi prevazilaze industrijske potrebe.

Kako bliže odrediti kablovske obujmice?
Sledeće informacije su sve što je potrebno kako bismo vam preporučili najprikladniju kablovsku obujmicu, zajedno sa preporučenim razmakom i količinama:

  • Formiranje kablova (pojedinačni / trostruki / četvorostruki / u snopu itd.).
  • Količina kablova i dužina.
  • Ukupni prečnik kabla za sve stavke linije.
  • Nivo kratkog spoja za instalaciju (dat kao najviša tačka ili RMS vrednost, u kA).
  • Horizontalna / vertikalna instalacija (ako postoje vertikalni kablovi, trebaće nam i težina kabla).
  • Fiksacija (tj. na šta će se pričvrstiti kablovka obujmica? Npr. korito, merdevine, Unistrut).