NEMETALNA KABLOVSKA OBUJMICA

Dizajn bez alata omogućava brzu insatalaciju
Moguće je smestiti tri kleme jedna na drugu zahvaljujući funkciji rotirajuće papučice
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914

Nemetalna kablovska obujmica je testiran u skladu s međunarodnim standardom IEC „Kablovske obujmice za električne instalacije“IEC 61914:2015. Tipični rezultati su detaljno opisani u nastavku:

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.2

Polimerna

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 60

Ocena uticaja

6.3.5

Veoma teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Vreme aplikacije ≥30s

Položeno

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

Konsultovati Elmas

Ocena lateralnog tereta

6.4.2, 9.3

(N)

Konsultovati Elmas

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 300mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

101kA

(Izveštaj broj PDL-16.106)

Fazni prostor=110mm

Kabl= Ø36mm

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 300mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

71kA

(Izveštaj broj PDL-16.106)

Fazni prostor=75mm

Kabl= Ø36mm