ALUMINIJUMSKA OBUJMICA SA JEDNIM OTVOROM

Obujmica od LM6 aluminijuma sa jednim otvorom
Pogodna za kablove od deset različitih veličina, ø10mm – ø57mm
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914
FIXINGS se dostavljaju na upit

Aluminijumska obujmica sa jednim otvorom je testirana u skladu s međunarodnim standardom IEC „Kablovske obujmice za električne instalacije “IEC 61914:2015. Tipični rezultati su detaljno opisani u nastavku:

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.2

Metalik

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 90

Otopornost na koroziju

6.5.2

Visoka

Aluminijum je eloksiran

Ocena uticaja

6.3.5

Veoma teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Vreme aplikacije ≥30s

N/A

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

Konsultovati Elmas

Ocena lateralnog tereta

6.4.2, 9.3

(N)

Konsultovati Elmas

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 600mm (podnose jedan kratak spoj)

70.8kA

(Izveštaj broj PDL- 15.025.2)

(IEC 61914:2009)

Kabl= Ø39mm

Fazni prostor=100mm