AIO STX-10 KOMPONENTE ZA SIGURNOSNI I ŠINSKI SISTEM

Anker tačka ili komponenta za INNOTECH sigurnosni sistem
Maksimalna ulazna snaga: 18 kN
Sertifikovan u skladu sa EN795 / 2012 + DIBT standardima i dodatk za više ljudi CEN / TS 16415
Laka instalacija preko krovne konstrukcije – nema velikih otkrivanje postojećeg krova
Debljina izolacije: 100 – 250 mm
Debljina materijala od izbrazdanih listova (bez premaza): najmanje 0,75 mm (čelik)