ALADIN – PERSONALNI DETEKTOR NAPONA SA LAMPOM

Širok raspon napona reagovanja od 2kV do 400kV, ALADIN-a čini pogodnim za širok spektar električnih okruženja

Korisniku pruža zvučni sigurnosni alarm ako se javi visok nivo naizmeničnog napona. Učestalost zvučnog alarma povećava se sa povećanjem detektovanog električnog polja

Idealan položaj detektora je na vrhu zaštitne kacige čini otkrivanja električnog polja podjednako efikasnim, bilo da je polje iza ili ispred korisnika

Praktična primena:
Detektor deluje kao efikasno upozorenje rukovaocu obaveštavajući ga da se nalazi u blizini opreme pod naponom: radeći na održavanju, spasavanju, farbanju, obrezivanju grana.

Detektor je dizajniran da kombinuje funkciju osvetljenja sa sa detekcijom električnog polja, integrisana lampa nema uticaj na rad detektora. Operater nema potrebu za dodatnim izvorom svetlosti.