ALPHA™

Aluminijumski okvir serija 6000
Poliesterski okviri dostupni na zahtev
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914
Odobreni ABS i DNV i UL imenovani

Alpha je testiran u skladu s međunarodnim standardom IEC „Kablovske obujmice za električne instalacije“IEC 61914:2015. Tipični rezultati su detaljno opisani u nastavku:

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.1, 6.1.3

Metalik/Kombinovana

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 60

Otpornost na UV zračenje

6.5.1

Xenon ARC metod A

Položeno

Otopornost na koroziju

6.5.2

Konsultovati Elmas

Konsultovati Elmas

Ocena uticaja

6.3.5

Veoma teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Vreme aplikacije ≥30s

Položeno

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

Konsultovati Elmas

Ocena lateralnog tereta

6.4.2, 9.3

(N)

500N- horizontalna

500N- vertikalna

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.4, 9.5

Obujmice na intervalima od 300mm (podnose jedan kratak spoj)

84kA

(Izveštaj broj PDL-18.184)

Kabl= Ø35mm

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 600mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

73.4kA

(Izveštaj broj PDL- -18.122.2)

Kabl= Ø36mm