BEŽIČNI KOMPARATOR FAZA Tag5000

Bežični fazni komparator za trofaznu mrežu sa nominalnim naponom od 4 kV do 230 kV – 50Hz ili 60Hz. Koristiti se sa dve izolacione motke koje odgovaraju nominalnom naponu i imaju univerzalne adaptere.

T sivi detektor deluje kao detektor napona koji utvrđuje da li je linija pod naponom ili ne. Meri oblik talasa i šalje radio signal plavom detektoru R. R plavi detektor otkriva napon u mreži sa druge strane, prima signal iz T sivog detektora i upoređuje ga sa očitanom vednošću.

Rezultat čitanja se manifestuje svetlosnim i zvučnim signalom.
Kontrolni sistem kontroliše sva unutrašnja kola i bateriju.

Prednosti:
– Nema kablova
– Pouzdaniji test
– Mogućnost faziranja i kroz zidove, ploče, vrata

U skladu sa direktivama EU i CE oznakama
Minimalno rastojanje u vazduhu je više od 25m
Pogodan za upotrebu u svim vremenskim uslovima
Ima dve alkalne baterije od 9 V