CABLE GUIDE CLAMP™

Obujmica dizajnirana da se rotira pri delovanju kablovskih vučih sila
Proizvod velike snage napravljen od LSF staklenih vlakana ispunjenih najlonom i delovima od nerđajućeg čelika
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.3

Kombinovana

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 60

Otpornost na koroziju

6.5.2.2

Visoka

192h test sa slanim sprejem- iso 9227

Ocena uticaja

6.3.5

Veoma Teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Vreme aplikacije ≥30s

Položeno

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

Konsultovati Elmas

Ocena lateralnog tereta

6.4.3, 9.3

(N)

Konsultovati Elmas

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 1m (podnose više od jednog kratkog spoja)

114kA

(Izveštaj broj PDL-15.025.1)

Fazni prostor=200mm

Kabl= Ø117mm

(Bazirano na IEC61914:2009)