CLiC-iT AVANTURA

Najjednostavniji, robustan i ekonomičan sistem kontinuiranog, interaktivnog kočenja

1 Međupovezivanje
OTVARANJEJEDNOG KONEKTORA
AUTOMATSKI ZAKLJUČAVA DRUGI

2 Povezivanje
Zahvaljujući detekciji kačenja, system CLiC-iT se može povezati na sigurnosnu liniju ili na C-ZAM obruče. On sprečava korisnika da se poveže na pogrešno mesto.

3 Razvezivanje
Razvezivanje sistema CLiC-iT moguće je samo ako je okidač pritisnut.

3 bezbednosna mehanizma
sistema CLiC-iT

CLiC-iT račvasta užad imaju tri nezavisna sigurnosna mehanizma koji garantuju maksimalnu zaštitu za svaki korak korisnika.
Ovi jednostavni i inteligentni mehanizmi omogućili su sistemu CLiC-iT da bude nagrađen nagradom «Najbolji proizvod» u kategoriji «Inovacija» na događaju IAPA AWARD 2016.

CLiC-iT

ZA KOGA

Sloboda pokreta i jednostavnost

CLiC-iT ® ADVENTURE je račvasto uže za
povezivanje sa dve kraka za avanture u vazduhu
koji oslobađa brige lica koja se penju na kao i lica
koja upravljaju kanapom.

✔ Omogućava korisniku da se aktivno osigura,
čineći tako avanturistički duh penjanja živim
✔ Omogućava lako, ergonomsko rukovanje
jednom rukom, čineći avanturu još prijatnijom
za svakoga, od 4 godine naviše
✔ Nudi prolaz bez problema čak i kada naiđete
na račvanja ili ukrštanja, ziplajnove, skokove,
zidove za penjanje ili se nosite sa izazovima
ravnoteže
✔ Sprečava čekanje u redu tako da svi uživaju u
svojoj avanturi svojim tempom, bez da se
osećaju kao da požuruju ili se usporavaju

Nezahtevno održavanje

Materijali visoke klase sa jednostavnim mehanizmom omogućavaju dug upotrebni vek

CLiC-iT® ADVENTURE:

✔ Sastoji se od malog broja pokretnih delova, što proizvod čini izuzetno izdržljivim i lakim za popravku
✔ Se odlikuje inovativnim i ergonomskim dizajnom koji je savršeno podesan za rukovanje od strane dece i omogućava nesmetano povezivanje na tačke kačenja
✔ Dozvoljava laku kontrolu i održavanje na licu mesta

PREDNOSTI SISTEMA CLiC-iT

LAKO ZA KORIŠĆENJE

 • Od uzrasta od 4 godine
 • Jednom rukom
 • Samo jedna radnja za otključavanje jednog od 2 karabinjera

BEZBEDNO

 •  Nivo bezbednosti D
  (Usklađenost sa standardom ENT17109)
 • 3 nezavisna bezbednosna mehanizma

POUZDANO, IZDRŽLJIVO I EKONOMIČNO

 • Materijali visoke klase sa jednostavnim mehanizmom
 • Bowden kablovi se uvek povlače (ne guraju)
 • Nekoliko pokretnih delova, izuzetno izdržljivih i lakih za zamenu
 • Laka kontrola i održavanje na licu mesta
 • Druga generacija Sistema CLiC-iT u upotrebi od 2017. godine
 • Garancija od 4 godine (u Evropi)

Izaberite odgovarajući CLiC-iT za vas

CLiC-iT ADVENTURE