COLOSSUS™

Okvir od nerđajućeg čelika 316L
Lsf polimerna baza i vrhunsko livenje štite kabl
Opciona baza dostupna za aplikaciju velikih obujmica
Opseg COLOSSUS™ može da se prilagodi tročlanim kablovima od Ø24mm do Ø170mm i 14 različitih veličina
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914

Trožilni Emperor je testiran u skladu s međunarodnim standardom IEC „Kablovske obujmice za električne instalacije“IEC 61914:2015. Tipični rezultati su detaljno opisani u nastavku:

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.3

Kombinovana

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 60

Otopornost na koroziju

6.5.2.2

Visoka

316L nerđajući čelik ima ≥16% hroma

Ocena uticaja

6.3.5

Veoma teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Vreme aplikacije ≥30s

Položeno

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

Konsultovati Elmas

Ocena lateralnog tereta

6.4.2, 9.3

(N)

Konsultovati Elmas

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.4, 9.5

Obujmice na intervalima od 300mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

170kA

(Izveštaj broj PDL-18.1221)

Kabl= Ø36mm

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 600mm (podnose više od jednog kratkog spoja)

150kA

(Izveštaj broj PDL-16.164.2)

Kabl= Ø36mm

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 7,8m (podnose više od jednog kratkog spoja)

104kA

(Izveštaj broj ZKU-12-179)

Kabl= Ø70mm

(Sa zaštitnim trakama na svakih

1,3m – u skladu sa IEC61914:2009)