DVOSTRUKO UŽE SA APSORBEROM I PETLJAMA ZA SIDRENJE KUKA SP140 FAV-02G11

Standard EN 355 : 2002
Upotreba:
Dvostruko uže SP140-FAV-02G11 se koristi za rad na visini gde postoji opasnost od pada.
Dvostruko uže SP140-FAV-02G11 dizajnirano da apsorbuje sile usled pada, što
znači da je predviđeno da se koristi kao deo opreme za zaštitu od pada, odnosno kao komponenta za povezivanje.
SP140-FAV-02G11 je komponenta sistema koja povezuje sidrište na strukturi, sa telesnom upregom.
Ovim užetom korisnik se može sidriti i pomoću povratne petlje koje se nalaze na svakoj „nozi“ i to tako što će obuhvatiti konstrukciju, strukturu, za koju se sidri a potom kuku zakačiti na povratnu petlju (slika levo)
Zaštita od habanja nalazi se na svakoj „nozi“, čuva traku od oštećenja.
Tehnička specifikacija:
Životni vek: maksimalno 10 godina.
Oštećenja i habanja skraćuju životi vek.
Stanje opreme mora se kontrolisati u skladu sa BS8437:2005, redovna godišnja inspekcija od strane nadležne osobe
Apsorber energije sa trakom za rasipanje kinetičke energije nalazi se u zaštitnoj torbici.
Metalna alka na dnu apsorbera energija može se koristiti za parkiranje kuka kada nisu u upotrebi
Kinetička energija na telu korisnika < 6kN za korisnike do 140kG
100% zaštitu obezbeđuje činjenica da je korisnik uvek jednom „nogom“ usidren za konstrukciju, dok drugom menja sidrište.

Opis
Efektivna radna dužina 1,75m
Težina: 1,7kG
Maksimalna težina korisnika 140 kg
Povratne Petlje za sidrenje kuke na obe „noge“
Zaštita od habanja na svakoj „nozi“
Dve kuke kapaciteta 65mm na krajevima svake „noge“