DVOSTRUKO UŽE SA UVLAČIVIM KRAJEVIMA RGL28 CHASTER

Uredjaj RGL28 je specijalno dizajniran da eliminiše opasnosti prilikom rada i prilagodjava se potrebama radnika.

Standard: EN360:2002; zadovoljava i dinamički zahtev EN355:2002
100% sigurna veza tokom kretanja po strukturama kao i prilikom sidrenja, kada dvostruko uže za sa uvlačivim krajevima RGL28 CHASTER radi kao uredjaj za zaustavljanje pada uvlačivivog tipa – „blokator“.
Dvostruko uže za sa uvlačivim krajevima RGL28 CHASTER mora se koristiti u kombinaciji sa potpunom telesnom upregom
Dužina: 0,8-2m uključujući karabiner i kuke
Uvlačivi krajevi će se automatski produžiti ili uvući u zavisnosti od potreba korisnika. Prilikom penjanja, penjač, kačeći se za sidrište iznad, izvlači potrebnu dužinu uvlačive linije na čijem kraju su kuke za sidrenje. Uvlačive linije se zaključavaju u slučaju pada.
Preporučena upotreba:

  • Penjanje na stubove i skele
  • Korisnik mora biti obučen kada RGL28 CHASTER koristi kao uredjaj za zaustavljanje pada uvlačivivog tipa – „blokator“

Težina: 2,5kG
Maksimalna zaustavna sila: 6kN
Maksimalna težina korisnika: 140kg