STAKKAbox™ HYDRANT

Razvijen specijalno za tržište vode, STAKKAbox™ hydrant sistem je idealan za smeštaj hidrantskih, vazdušnih i otvornih ventila, kao i merača i komora za ispiranje.
Hydrant sistem nudi efikasnu zamenu za betonske presečne komore.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Brza i jednostavna instalacija
STAKKAbox™ komore se ugrađuju znatno brže od tradicionalnih alternativnih rešenja. Kompletna instalacija obično traje do jednog sata. Ovo dovodi do smanjenja troškova potrebnih za instalatera.

Fleksibilnost prilikom instalacije
Zahvaljujući standardnim alatima za nadgradnju preko postojećih mreža, komore se mogu prilagoditi uslovima na licu mesta.

Dvostruki i prstenasti dizajn zidova
Komore se izrađuju do potrebne dubine dodavanjem sekcija od 25mm ili 75mm. Zbog dvostrukog dizajna, pojedinačni delovi su lagani, što znači da se cele komore mogu ručno podići. Svaka pristupna komora ima vertikalna i horizontalna rebra, što rezultira proizvodom koji je jak i na vertikalnoj i na bočnoj strani.

Proizvedeno od recikliranog materijala
STAKKAbox™ hydrant pomaže krajnjim korisnicima da postignu ciljeve održivosti zbog toga što je materijal u velikoj meri sastavljen od visokokvalitetnog recikliranog materijala. Pored toga, Hydrant se na kraju svog životnog veka u potpunosti može reciklirati.

Kompletna sistemska ponuda
Može se isporučiti sa D400 površinskom kutijom ili B125 poklopcem za pristup betonskom punjenju.

Robustan materijal
Nema lomljenja, a samim tim ni gubljenja proizvoda prilikom korišćenja i u transportu.

Glatki spoljni zidovi
Praznine u spoljašnjem zidu negativno utiču na efikasnost zbijanja oko komore. STAKKAbox™ komore imaju glatke spoljne zidove i spoljnu ivicu koja ulazi u iskopine.

KAKO FUNKCIONIŠE

Kao deo našeg STAKKAbox™ asortimana unapred oblikovanih pristupnih komora, jedna osoba može lako podići sistem. Sistem je snažan, podržava vertikalno opterećenje od najmanje 40 tona.
Svaki deo komore se zaključava delom iznad i ispod, što obezbeđuje izuzetnu krutost bočne strane. STAKKAbox™ komora se može instalirati za manje od 20 minuta, što znači da se pešačke staze i putevi za veoma kratko vreme mogu ponovo otvoriti.

MATERIJALI

PP:
STAKKAbox™ Hydrant sistem je napravljen od recikliranog polipropilena (PP) punjenog talkom koji poseduje odlične karakteristike čvrstoće i težine. Svaki odeljak je iznutra rebrast radi poboljšanja performansi utovara.

DOSTUPNE VELIČINE

Informacije o dimenzijama

STAKKAbox™ hidrantne komore se formiraju kombinovanjem međusobno povezanih prstenastih delova sa profilom od 25mm ili 75mm kako bi se postigla precizna dubina. Hydrant je dostupan u dve veličine otvora i može se opremiti LDPE bazom sa više opcija.

Za više informacija o dostupnim veličinama preuzmite naš vodič za veličinu proizvoda.

OCENA OPTEREĆENJA

STAKKAbox™ Hydrant je pogodna za instalaciju u okruženjima sa oznakom D400, u skladu sa EN124. Pogodno za kolovoze.