INDIKATOR KVARA TIP MD

Opšti opis

Indikator kvara tipa MD može se koristiti u radijalnim mrežama sa jednim ulazom i mrežama otvorenog prstena. Veza između senzora kratkog spoja i shodno tome senzora zemljospoja sa displej jedinicom uspostavlja se kablom. Svi senzori moraju biti montirani samo na nadgledane kablove. Senzori su deljivi i mogu se naknadno ugraditi na kabl.
Ovaj indikator može raditi bez pomoćnog napajanja. Za Modbus komunikacije se preporučuje pomoćno napajanje. Pomoćno napajanje može otkazati u slučaju kvara, pa je uređaj opremljen zamenljivom litijumskom rezervnom baterijom. Takođe, Modbus komunikacija se može dobiti tokom prekida napajanja. Da bi se optimizovala potrošnja energije, može se podesiti vreme zaostajanja Modbus-a koje održava Modbus komunikaciju određeno vreme nakon prekida napajanja. Uređaj će nakon toga preći u režim rada sa uštedom energije.
Indikatori serije MD imaju ekran sa tečnim kristalima (LCD) za indikaciju kvarova i za prikaz trenutne mrežne struje svake faze. Indikatori se mogu u potpunosti konfigurisati preko displeja i Modbus-a.

SVOJSTVA I OPCIJE

Predmet

MD-EK

MD-K

MD-E

indikacija kratkog spoja (faza – faza)

X X

indikacija zemljospoja (faza -zemlja)

X X

 očitavanje struje

X X X

 indikacija drugog prolaska kratkog spoja dvostrukim treptanjem

X X
indikacija trajnih zemljospojeva X X
napajanje 115V AC do 230V AC X X X
napajanje 12V DC do 110V DC X X X
daljinski test i resetovanje ulaza X X X
Resetovanje senzora vraćanjem neto struje X X X
Dva releja za odvojenu daljinsku indikaciju kratkog spoja i zemljospoja X
opcija: Modbus priključak X X X

Eksterni konektori

Konektor 1 – 3: SCADA preklopni kontakt za kratki spoj
Konektor 4 – 5: senzor tip SE za zemljospoj
Konektor 6 – 7: senzor tip SK za L3
Konektor 8 – 9: senzor tip SK za L2
Konektor 10 – 11: senzor tip SK za L1
Konektor 12 – 14: SCADA preklopni kontakt za zemljospoj
Konektor 15 – 17: Modbus priključak (RS485, 2V kablovi)
Konektor 18 – 19: trepćuća lampica (tip BL4.1 + tip BL6)
Konektor 20 – 21: daljinsko ispitivanje
Konektor 21 – 22: daljinsko resetovanje
Konektor 23 – 24: napajanje 115V AC do 230V AC
Konektor 26 – 27: napajanje 12V DC do 110V DC

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
Opšti podaci

Predmet

Vrednost

struja kratkog spoja
(faza-faza)
bilo koja vrednost između 40A do 1500A u koracima od 10A (± 10%)
opcionalno: struja automatskog isključivanja na osnovu neto struje (faktor 150% do 500%)
struja isključenja zemljospoja
(faza – zemlja)
bilo koje vrednosti između 10A i 300A u koracima od 5A (±10%)
odlaganje reagovanja za otkrivanje kratkog spoja bilo koja vrednost između 40ms do 500ms u koracima od 20ms
odlaganje reagovanja za otkrivanje zemljospoja bilo koja vrednost između 40ms do 500ms u koracima od 20ms
indikaciona jedinica pogodna za ugradnju na ploču
indikacija
a) kratkih spojeva i zemljospojeva
b) baterije
a) LCD segment za svaku fazu / zemljospoj i žuta LED
b) LCD segment za prikaz prazne baterije i žuta LED
resetovanje indikatora
  1. a) ručno pomoću tastera
  2. b) priključak za daljinsko resetovanje bez potencijala
  3. c) vreme: podesivo od 0,5h do 36h u koracima od 0,5h (+/- 1%) nakon kvara
  4. g) samostalno delovanje nakon oporavka spoljnog napajanja
  5. e) samostalno delovanje nakon oporavka neto struje
  6. f) Modbus komanda
funkcija na licu mesta i test baterije taster kodera treba pritisnuti 3 sekunde
dimenzije: indikaciona jedinica

(ŠxVxD) 97 mm x 48 mm x 74 mm

(dimenzije isečka: 92+0.8 x 45+0.6 mm / DIN43700)

Klasa zaštite: indikaciona jedinica IP40
Klasa zaštite: senzori IP67
interno ispitivanje tipa u skladu sa IEEE 495-2007
Podnosiva struja 25 kA/ 170 ms i 63 kA vršno
opseg radne temperature -25°C do +70°C
napajanje

a) litijumska baterija (LiSOCl2) / 3.6V / 2600 mAh

b) 115V AC do 230V AC

c) 12V DC do 110V DC

SCADA kontakt

1 x preklopni za kratki spoj

1 x preklopni za zemljospoj

stalni kontakt / podesivi kontakt (podesiva dužina kontakta putem LCD-a)

(može se odabrati na licu mesta putem LCD-a)

maks. 230 V AC / maks. 2 A / maks.30 W

Modbus priključak

Režim prenosa: RTU režim

Adresa: 1 do 247

Provere pariteta: Ne postoji, Neparno, Parno

Baudrati: 9600, 19200

Električni interfejs: RS485 (2V kablovi)

senzor kratkog spoja (CT)

tri senzora kratkog spoja tipa SK

(strujni transformatori za jednožilni kabl)

prečnik: 22-42 * mm

dužina priključnog kabla: 3 * m (bakarni kabl)

senzor zemljospoja (CT)

jedan senzor zemljospoja tipa SE

(strujni transformator za trožilni kabl)

prečnik: 80-100 * mm

dužina priključnog kabla: 3 * m (bakarni kabl)

*NAPOMENA: mogu se naručiti i druge vrednosti