INDIKATOR NAPONA HTag

50-765 kV

Standard: IEC 61243-1 (2009)
Grupa: 3
Kategorija: L
Klimatska kategorija: N
Kapacitivni tip detektora napona koji se koristi za napone preko 1 kV A.C.
CE: Usaglašenost sa evropskim direktivama

Upotreba: Ovi detektori napona su dizajnirani tako da osiguraju da je nominalni napon zaista odsutan u kratkom spoju u HV sistemu između 50 kV i 765 kV (provera napona):
• Uređaj mora detektovati bilo koji nominalni napon u sistemu ili stanici.

Prednosti:
Optimizovana detekcija koja se može jasno razumeti u svim radnim uslovima:
• Lampica indikatora je vidljiva u svim uobičajenim radnim okruženjima, na suncu ili magli, sa širokim uglom vidljivosti.
• Zvučni signal od 100 dB (od 1 metra) čuje se čak i pri buci od saobraćaja ili jakih vetrova, zahvaljujući prirodnoj provodljivosti zvučnim „rogom“.

Direktan pristup bateriji i zatvorenom odeljku elektronike. Kada se baterija zameni, ovaj dizajn sprečava sledeće:

 • slučajnu zamenu kućišta ili kratkog spoja;
 • oštećenja elektronskih kratkih spojeva;
 • izloženost uređaja vlazi kada se baterija menja na otvorenom.

Tehničke specifikacije:

Moguć je opseg naizmeničnog napona od 50 do 765 kV (naručilac definiše u porudžbini).
Mrežna frekvencija: 50 ili 60 Hz (naručilac definiše u porudžbini)

 • Status stalnog stanja pripravnosti sa automatskom funkcijom buđenja
 • Prisutnost napona unutar ili iznad kalibriranog raspona uključuje svetlosnu crvenu lampicu i generiše zvučni signal
 • Samoprovera OK: status OK (spreman za upotrebu) uređaja je označen ZELENOM lampicom indikatora
 • Samotestiranje proverava sve kratke spojeve, referentni nivo detekcije i napon u ćeliji
 • Samotestiranje se automatski ponavlja u stanju pripravnosti za upotrebu, na šta ukazuje zelena lampica (na svakih 1,5 minuta)
 • Nizak nivo baterije prikazuje se posebnim LED indikatorom narandžaste boje
 • Dizajnirani za upotrebu na otvorenom
 • Radna temperatura: -25 ° C do +55 ° C
 • Vlažnost: 96% maksimalno
 • Snaga napajanja: alkalna baterija od 9 V – IEC 6LR61
 • Prihvata upotrebu akumulatora sa identičnom snagom napajanja
 • Žuto ili crveno kućište od polikarbonata
 • Dimenzije: Ø 80 mm, L = 225 mm bez elektrode
 • Neto težina: 0,618 kg sa motkom i nastavkom, bez elektrode
 • Uputstvo za upotrebu sa izborom jezika, zavisno od paketa
 • Pakovanje sa tri elektrode- 2 kuke: Ø 60 mm (AC 60) i Ø 120 mm (AC 120) i 1 ravnom elektrodom (D 100)