INDIKATOR NAPONA MTag

Standard: IEC 61243-1 (2009)
Grupa: 3
Kategorija: L
Klimatska kategorija: N
Kapacitivni tip detektora napona koji se koristi za napone preko 1 kV A.C.
CE: Usaglašenost sa evropskim direktivama

Upotreba: Ovi detektori napona su dizajnirani tako da osiguraju da je nominalni napon zaista odsutan u kratkom spoju u HV sistemu između 1 – 69 kV (provera napona):
• Uređaj mora detektovati bilo koji nominalni napon u sistemu ili stanici. Uređaj će izbeći uticaj indukovanih napona.

Prednosti:
Optimizovana detekcija koja se može jasno razumeti u svim radnim uslovima:

 • Lampica indikatora je vidljiva u svim uobičajenim radnim okruženjima, na suncu ili magli, sa širokim uglom vidljivosti.
 • Zvučni signal od 100 dB (od 1 metra) čuje se čak i pri buci od saobraćaja ili jakih vetrova, zahvaljujući prirodnoj provodljivosti zvučnim „rogom“.
 • Direktan pristup bateriji i zatvorenom odeljku elektronike. Kada se baterija zameni, ovaj dizajn sprečava sledeće:
 • slučajnu zamenu kućišta ili kratkog spoja;
 • oštećenja elektronskih kratkih spojeva;
 • izloženost uređaja vlazi kada se baterija menja na otvorenom.

Tehničke specifikacije:

 • Moguć je opseg naizmeničnog napona od 1 – 69 kV (naručilac definiše u porudžbini).Mrežna frekvencija: 50 ili 60 Hz (naručilac definiše u porudžbini)
 • Status stalnog stanja pripravnosti sa automatskom funkcijom buđenja
 • Prisutnost napona unutar ili iznad kalibriranog raspona uključuje svetlosnu crvenu lampicu i generiše zvučni signal
 • Samoprovera OK: status OK (spreman za upotrebu) uređaja je označen ZELENOM lampicom indikatora
 • Samotestiranje proverava sve kratke spojeve, referentni nivo detekcije i napon u ćeliji
 • Samotestiranje se automatski ponavlja u stanju pripravnosti za upotrebu, na šta ukazuje zelena lampica (na svakih 1,5 minuta)
 • Nizak nivo baterije prikazuje se posebnim LED indikatorom narandžaste boje
 • Dizajnirani za upotrebu na otvorenom
 • Radna temperatura: -25 ° C do +55 ° C
 • Vlažnost: 96% maksimalno
 • Snaga napajanja: alkalna baterija od 9 V – IEC 6LR61
 • Prihvata upotrebu akumulatora sa identičnom snagom napajanja
 • Žuto ili crveno kućište od polikarbonata
 • Dimenzije: Ø 59 mm, L = 280 mm bez elektrode
 • Neto težina: 0,390 kg sa adapterom za motku
 • Uputstvo za upotrebu