INDIKATOR NAPONA TIP SPA-EL

montiran na ploču

Opšti opis

Indikator napona tipa SPA može se koristiti u mrežama srednjeg napona nominalnog napona od 5 kV do 36 kV. Funkcija uređaja je trajna indikacija stanja napona nadziranih provodnika. Indikacija napona pokazuje se trajnim treptanjem jedne LED diode po fazi.
Veza između senzora i jedinice za prikaz vrši se optičkim kablovima bez potencijala. Senzori moraju biti postavljeni na provodnike koji se nadziru. Za rad uređaja za prikaz potrebno je pomoćno napajanje. Ako je napon prisutan, jedna LED dioda po provodniku trepće. Ako napon provodnika padne, odgovarajuća LED prestaje da trepće.

Pored toga, uređaj je opremljen relejima koji daljinski pokazuju status napona preko preklopnih kontakata. Moguće je odabrati karakteristike kontakata releja (fabrički unapred podešeni). Ako je uređaj opremljen sa tri releja, status napona svake faze može se daljinski prikazati. Ako su opremljeni jednim ili sa dva releja, daljinska indikacija stanja napona je u paketu. Može se odabrati da li će releji raditi ako postoji pad napona na jednoj fazi ili ako pad napona postoji na svim fazama.

Svojstva i opcije

Opcije napajanja:
a) Spoljno napajanje od 12V DC – 110V DC
b) Spoljno napajanje od 230V AC

Opcije daljinske indikacije:
a) Jedan relej za indikaciju nepostojanja napona na svim fazama
b) Jedan relej za indikaciju nepostojanja napona na jednoj fazi
c) Tri releja za indikaciju nepostojanja napona za svaku fazu

Instalacija na provodnicima:
moguće na okruglim i ravnim provodnicima

Spoljni konektori

Optički terminal:
senzori napona L1, L2 i L3
Konektor 7 – 9: 1 relej: nije povezan

3 releja:
SCADA preklopni kontakt L1

Konektor 10 – 12:
1 releja:
SCADA preklopni kontakt L1, L2 i L3

3 releja:
SCADA preklopni kontakt L2

Konektor 13 – 15:
1 relej: nije povezan

3 releja:
SCADA preklopni kontakt L3

Konektor 16 – 17:
Spoljno napajanje 12V DC – 110V DV
ili
Spoljno napajanje 230V AC

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet

Vrednost

rasponi napona a) 5 kV – 9 kV
b) 10 kV – 19 kV
c) 20 kV – 29 kV
d) 30 kV – 36 kV
indikacija napona Prisustvo napona na svakom provodniku se prikazuje trajnim
treptanjem odgovarajuće LED diode
učestalost treptanja 1 treptaj u sekundi
indikaciona jedinica pogodan za ugradnju na ploču
dimenzije: indikaciona jedinica (ŠxVxD) 97 mm x 48 mm x 74 mm
(dimenzije isečka: 92+0.8 x 45+0.6 mm /
IEC 61554 / DIN43700)
klasa zaštite: indikaciona jedinica IP40
klasa zaštite: senzori IP65
napajanje a) Spoljno napajanje od 12V DC – 110V DC
ili
b) Spoljno napajanje od 230V AC
(Napajanje treba da bude nezavisno od nadgledane mreže.)
SCADA kontakt 1 relej: 1x preklopni kontakt
3 releja: 3x preklopni kontakti
maks. 230 V AC / maks. 2 A / maks. 30 W
opseg radne temperature -20 ° C do +70 ° C