KT282A1.2-BS-XS KLJUČ ZA UŽE

Ključ za užad obezbeđuje ‘S’ krivinu užeta iznad vrpce. Ovo efikasno obezbeđuje zatvoreni sistem dvostrukog užeta, na jednom užetu, koji deli težinu korisnika između ključa i kuke. Ovo omogućava rad kuke, bez potrebe za sistemom dvostrukog užeta. Ključ za užad omogućava lako horizontalno kretanje, sa znatno smanjenim trenjem pri preusmeravanju (u poređenju sa DdRT).
Sistem ključa za užad je testiran od strane treće strane i sertifikovan od strane Notifikovanog tela, prema LZO „Uredbi 2016/425“, omogućavajući korisnicima da se penju u skladu sa najnovijim evropskim propisima o najboljoj praksi.
Sadržaj kopleta KT282A1.2-BS-XS
Ključ za uže
PHLOTICH remenica za vuču
HMS Karabiner (trostruka akcija)
Teufelberger kratko uže 85cm, Ǿ10mm
Naziv: KT282A1.2-BS-XS
Prečnik užeta: 11,7mm
Dužina: 45m, 60m, 70m, 100m