KVADPLEKS RAVNE TRAKE

Posebno dizajnirane i proizvedene za superiorne performanse, kvadpleks trake se sastoje od četiri sloja i dostupne su do 50t. Kompatibilne sa širokim opsegom HARDWARE i šivenim okcima

Rukavi
Dostupni su različiti tipovi tkanja rukava za zaštitu trake koja mogu biti prilagođena zahtevu kupca. Rukavi mogu biti iz jednog ili dva dela, sa ili bez kuke i petlje i u željenoj veličini.
Metalni delovi
Delta veza- može se koristiti s abilo kojim ravnom trakom, uključujući simpleks, dupleks i kvadpleks. Tip DP može da se koristi za korpe i vertikalna podizanja. U ponudi imamo različite veličine kako bismo ispunili sve Vaše zahteve u vezi sa trakama (do 20t WLL).

Dodaci za trake