STAKKAbox™ MODULA

STAKKAbox™ Modula je niz modularnih i strukturno pripremljenih pristupnih komora, pogodnih za upotrebu na kolovozu i pešačkim zonama.
Sistem Modula je izliven u PP i poseduje odlične karakteristike kada je reč o čvrstoći i težini.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Brza i jednostavna instalacija
STAKKAbok™ komore se ugrađuju znatno brže od tradicionalnih alternativnih rešenja. Kompletna instalacija obično traje do jednog sata. Ovo dovodi do smanjenja troškova potrebnih za instalatera. Za ugradnju komore nije potrebna specijalna oprema ili postrojenje i nema potrebe za specijalizovanim proizvođačima kutija.

Dvostruki i prstenasti dizajn zidova
Komore se izrađuju do potrebne dubine dodavanjem sekcija od 150 mm. Zbog dvostrukog dizajna, pojedinačni delovi su lagani što znači da se mogu ručno podići. Svaka pristupna komora ima vertikalna i horizontalna rebra, što rezultira proizvodom koji je jak i na vertikalnoj i na bočnoj strani. Većina instalacija ne zahteva specijalna iskopavanja, što smanjuje troškove.

Fleksibilnost prilikom instalacije
Zahvaljujući standardnim alatima za nadgradnju preko postojećih mreža, komore se mogu prilagoditi uslovima na licu mesta.

Glatki spoljni zidovi
Praznine u spoljašnjem zidu negativno utiču na efikasnost zbijanja oko komore. STAKKAbox™ komore imaju glatke spoljne zidove i spoljnu ivicu koja ulazi u iskopine.

Proizvedeno od recikliranog materijala
Specifikacija STAKKAbox™ Modula pomaže krajnjim korisnicima da postignu ciljeve održivosti zbog toga što je materijal u velikoj meri sačinjen od visokokvalitetnog recikliranog materijala. Pored toga, Modula se na kraju svog životnog veka u potpunosti može reciklirati.

Prilagodljive veličine
STAKKAbox™ Modula se može koristiti za kreiranje velikog broja veličina zahvaljujući dizajnu komponenti. Ovo obezbeđuje pristupne komore sa čistim otvorom od 150×150 do 1200×1200.

Flat pack pakovanje
Modula se može isporučiti u ‘flat pack’ formatu kako bi isporuka i instalacija bile efikasnije i fleksibilnije.

KAKO FUNKCIONIŠE

STAKKAbox™ Modula je dostupna u dva tipa profila: Solid Ring i Component.
Komponentni delovi STAKKAbox™ Modula su napravljeni od kombinovanja ugaonih delova i delova bočnih zidova kako bi se obezbedio veliki broj jasnih veličina otvora. Delovi se spajaju i slažu do potrebne dubine.

MATERIJALI

PP:
STAKKAbox™ Modula sistem je napravljen od recikliranog polipropilena (PP) punjenog talkom koji poseduje odlične karakteristike čvrstoće i težine. Svaki odeljak je iznutra rebrast radi poboljšanja performansi utovara.

DOSTUPNE VELIČINE

Informacije o dimenzijama

STAKKAbox™ Modula se može koristiti za kreiranje različitih veličina zahvaljujući dizajnu komponenti. Ovo obezbeđuje pristupne komore sa jasnim otvorom od 150×150 do 1200×1200. Prstenasti delovi su napravljeni kombinovanjem uglova (koji obezbeđuju 75mm ili 150mm dužine bočne strane) i bočnih delova. Bočni delovi su 100mm, 150mm, 300mm, 375mm, 450mm i 600mm.

Za više informacija o dostupnim veličinama preuzmite naš vodič za veličinu proizvoda.

OCENA OPTEREĆENJA

STAKKAbox™ Modula je pogodna za instalaciju u okruženjima sa oznakom D400, u skladu sa EN124. Pogodno za kolovoze.

LAKŠE POVEZIVANJE

Poklopci kanala koji se lako skidaju, a nalaze se na sve 4 strane Modula prstena omogućavaju brzu ugradnju na različitim dubinama i uklanjaju potrebu za električnim alatima koji oduzimaju vreme izvođaču radova.