MULTIduct™

Lagan, snažan, fleksibilan sistem kanala za izgradnju podzemnih i nadzemnih prelaza, kao i linearnih ruta.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Visoka snaga pri zgnječenju
Zbog svoje velike čvrstoće i robusne prirode MULTIduct™ ne zahteva posebno okruženje, ima veću otpornost na lomljenje u odnosu na konvencionalne metode i potrebna mu je manja dubina zakopavanja. Iskopani materijal se može ponovo koristiti tokom reinstalacije smanjujući vreme, troškove i teška postrojenja.

Mala težina
Težina ispod 20 kg MULTIduct™ donosi značajne zdravstvene i bezbednosne prednosti. MULTIduct™ je pogodan za podizanje i ugradnju od strane jedne osobe, omogućavajući usklađenost sa propisima o ručnom rukovanju. Mala težina i lako postavljanje doprinose značajnoj uštedi vremena i smanjenju troškova.

Brza montaža i povezivanje jednim klikom
MULTIduct™ nudi jedinstven sistem ‘push fit’ koji se brzo i lako instalira. Prilikom povlačenja kabla, jedinstvena ‘push fit’ veza eliminiše bilo kakvo dalje odvajanje jedinica.

Podzemne kablovske rute
U kombinaciji sa Cubis-ovim STAKKAbox™ sistemima pristupnih komora, MULTIduct™ nudi podzemni i mnogo sigurniji sistem kanala. Ovaj sistem sprečava probleme sa vandalizmom i krađom kablova.

Izdržljivost
MULTIduct™ je manje podložan oštećenjima usled pada. Samim tim je izdržljiviji i može se lako transportovati i premeštati na terenu. Pored toga, MULTIduct™ sadrži uglove velikog radijusa koji sprečavaju glodare da grizu kroz kanal i dopru do kablova.

Bolje prijanjanje uz dodatnu fleksibilnost
MULTIduct™ omogućava 2° fleksibilnosti unutar svoje veze. Ovo rezultira stvaranjem prirodne krivine koja može da isprati krivinu koloseka, puta ili tunelske instalacije. Funkcija ravnog polaganja uklanja potrebu za prostorom i eliminiše probleme sa uvijanjem prilikom instalacije, za razliku od tradicionalnih sistema kanala.

Više kanala kombinovanih u jedan
MULTIduct™ kombinuje više kablovskih kanala koji bi inače bili odvojeni. Ovo rezultira smanjenim iskopom, a samim tim i užim, plićim rovovima, bez stepenastog zatrpavanja između kanala, kao i skraćenim vremenom potrebnim za ugradnju.

Kvadratni kanalni prostor
Oblik MULTIduct™ jedinica povećava kapacitet u odnosu na tradicionalne kablovske kanale.
Jedinstveni glatki unutrašnji zidovi bez oštrih ivica omogućavaju lakše povlačenje kabla i sprečavaju njegovo oštećenje. Manji površinski kontakt sa kablovima olakšava povlačenjekabla prilikom instalacije.

KAKO FUNKCIONIŠE

MULTIduct™ jedinice se brzo sklapaju povezivanjem delova sa jedinstvenim sistemom za utiskivanje dužine jednog metra.
Sistem MULTIduct™ nudi širok spektar dodataka za rešavanje uskih skretanja, uzvišenja, podesive visine na licu mesta, prirodne zakrivljenosti i drugih prepreka.

PRIMENA

MULTIduct™ poseduje brojna odobrenja na globalnom nivou. Koristi se u različitim okruženjima i industrijama širom sveta.

  • Ispod kolovoza
  • Za zatrpane kablovske trase
  • Tuneli
  • Premošćavanje

Zastita podzemnih kablova, Elmas sistem

Zastita podzemnih kablova, Elmas sistem

JEDNOSTAVNA INTEGRACIJA

MULTIduct™ se može integrisati u STAKKAbox™ pristupnu komoru na licu mesta, ili alternativno, otvori mogu biti prethodno sastavljeni i isporučeni kao jedna jedinica. Ukoliko su tačni ulazni položaji kanala nepoznati prilikom porudžbine, može se postaviti fleksibilna klizna barijera za zatrpavanje. Ova barijera omogućava vertikalnu promenu do 150mm što omogućava prilagođavanje ulazne pozicije MULTIduct™ na licu mesta.

MATERIJALI

HDPE:
Proizveden od polietilena visoke gustine (HDPE), MULTIduct™ nudi laganu jedinicu velike čvrstoće.
Sa delovima težine ispod 20 kg, MULTIduct™ pruža značajne zdravstvene i bezbednosne prednosti koje omogućavaju podizanje i instalaciju od strane jedne osobe.

Zastita podzemnih kablova, Elmas sistem

Zastita podzemnih kablova, Elmas sistem

DOSTUPNE VELIČINE

Informacije o veličini

MULTIduct™ je dostupan u različitim veličinama dizajniranim da ponude besprekornu integraciju sa Cubis-ovim asortimanom sistema za pristup komorama i zaštite kablova.

  • 4 Way
  • 4 Way XL
  • 6 Way
  • 9 Way