OPREMA ZA SPAŠAVANJE KROZ BOČNE PRISTUPNE TAČKE NA SILOSU

  • Spasilački radni uređaj pomoću koga brzo i jednostavno dobijate pristupnu tačku kada je jedini pristup bočni otvor silosa.
  • Optimalno rešenje za rezervoare, kontejnere ili silose sa bočnim otvorom.
  • MultiAccess III nudi rešenje u situacijama kada radnici moraju biti evakuisani iz silosa, kontejnera brzo i sigurno.
  • Žrtva nesreće podiže se kroz bočni otvor pomoću uređaja za podizanje a zatim preko „posude“ na bočnom otvoru izvlači iz silosa.
  • MultiAccess III može se koristiti kao podrška radnicima za rad na unutrašnjim zidovima silosa. Radnici su usidreni preko užeta za uređaj
  • LiftEvac kojim ih operater spušta i podiže pronalazeći optimalan radni položaj.