OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE GOLIH NADZEMNIH VODOVA DO 1kV – BT318N

Standard: IEC61230
Icc: 4kA
Tehnička specifikacija:

  • Kapacitet kleme BT318: 3-18mm. Kleme se postavljaju kačenjem na provodnik
  • Od 3-6 klema od legure aluminijuma. Dužine izolacionog štapa 0,4-0,5m (na zahtev)
  • Set kratkospojnih fleksibilnih bakarnih kablova sa transparentnom izolacijom. Dužina i presek na zahtev naručioca. Standrad: IEC61138.
  • Uzemljivački fleksibilni bakarni kabl nalazi se na metalnom kalemu, obeležen u svemu prema standardu IEC61138
  • Uzemljivčka klema je izvedena na metalnom kalemu na namotavanje
  • Metalna kutija za čuvanje i skladištenje opreme
  • Oprema može biti isporučena i sa manipulativnom motkom za postavljanje prve kleme