OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE IZVODA SA OSIGURAČIMA 0,4kV – DMTBTTR16

Standard: IEC61230
Icc: 16kA
Sve komponente opreme potrebne za kratak spoj nalaze se u čvrstom kompletu. Uređaj je potpuno izolovan. Tri lažna osigurača su kruto povezna sa metalnom pločom. Osovinsko rastojanje između lažnih osigurača je 185mm. Na zahtev, ovo rastojanje može biti prilagođeno potrebama naručioca.
Jednostavna implementacija u dva koraka, pričvršćivanje uzemljivačke kleme i konekcija uređaj na mesto osigurača. Jednim pokretom se vrši kratko spajanje sva tri lažna osigurača.
Težina: 3,5kG
Dimenzije: 650 x 85 x 170 mm