OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE NADZEMNIH VODOVA DO 35kV – AUTOCLAM

Oprema za uzemljenje i kratko spajanje nadzemnih golih vodova sa 2, 3, 4 i 5 provodnika. Patentiran sistem za blokadu klema. Prva klema se postavlja na držač klema GDC24, a ostale kleme se postavljaju jedna na drugu. Postavljanjem kleme na klemu ispod, ovaj sistem zaključavnja onemogućava neželjeno ispadanje klema. Ovaj jedinstveni sistem dozvoljava aktiviranje samo gornje kleme. Gornja klema, postavljanjem na vod, aktivira oprugu koja pravi snažan spoj sa provodnikom i oslobađa gornje, prvo mesto, za aktiviranje sledeće kleme. Kleme se uklanjaju sa provodnika spiralnom kukom na držaču klema.
Standrad: IEC6120
Icc: 18kA

Tehnička specifikacija:

  • 3 strujne kleme GDC325 kapaciteta od 3-25mm (opciono GDC332)
  • 2 kratkospojna fleksibilna bakarna kabla sa transparentnom izolacijom, dužine i preseka na zahtev naručioca. Standrad: IEC61138. Krajevi bakarnog kabla završeni su kablovskim papučicama sa dvostrukim presovanjem, za bakarnu žilu i za izolaciju.
  • Uzemljivački fleksibilni bakarni kabl nalazi se na metalnom kalemu, obeležen u svemu prema standardu IEC61138
  • Uzemljivčka klema je izvedena na metalnom kalemu na namotavanje
  • Kutija ili torba za odlagnje i čuvanje opreme
  • Teleskopska motka na zahtev naručioca