OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE NADZEMNIH VODOVA DO 35kV SA ZEMLJE – EY322NG

Oprema za uzemljenje i kratkospajanje nadzemnih golih vodova dizajnirana za postavljanje sa zemlje ili stuba. Klema MT330N sa oprugom dizajnirana je za automatsko kačenje za provodnik. Ploča za kleme može da prihvati do 3 strujne kleme. Ploča sa klemama postavlja
se na manipulativnu motku ostvarujući vezu šestougaonim adapterom ili U konekcijom koja omogućava zakretanje klema u odnosu na osu motke.
Standrad: IEC61230

Tehnička specifikacija:

  • 3 strujne kleme kapaciteta od 3-32mm
  • 2 kratkospojna fleksibilna bakarna kabla sa transparentnom
    izolacijom, dužine i preseka na zahtev naručioca.
  • Standrad: IEC61138.

Uzemljivački fleksibilni bakarni kabl nalazi se na metalnom kalemu, obeležen u svemu prema standardu IEC61138
Uzemljivčka klema je izvedena na metalnom kalemu na namotavanje
Kutija ili torba za odlagnje i čuvanje opreme
Za uzemljenje i kratko spajanje sa zemlje koriste se teleskopske petougaone motke PPOL do 12,5m.