OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE NADZEMNIH VODOVA DO 35kV SA ZEMLJE – NEVERS

Oprema za uzemljenje nadzemnih golih vodova dizajnirana za postavljanje sa zemlje. NEVERS omogućava da korisnik sa zemlje proveri odsustvo napona u kombinaciji sa indikatorom VECTOR, a zatim da uzemlji vod do max visne 11,5m.
Standard: IEC61230

Tehnička specifikacija:

  • Metalne teleskopske motke iz 3 sekcije svaka – L= 2,20 / 5,45 m tip. NE10
  • Kapacitet strujne kleme: prečnik 3 do 22 mm (7 do 380 mm² )
  • 1 izolovana motka iz 3 sekcije 1,50 + 1,60 + 1,60 m – tip.NE16
  • 1 aluminijumski kalem opremljen sa 35 mm² – 3 x 10 m fleksibilnim bakarnim kablom i uzemljivačkom klemom tip.NE21
  • Adapter sa zglobom za podizanje motki tip.NE20