OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE NADZEMNIH VODOVA DO 35kV SA ZEMLJE – NSPAC1050

Oprema za uzemljenje sa zemlje za visokonponske gole nadzemne vodove. Strujna klema PAC1050SC postavlja se i skida sa zemlje pomoću užeta kojim je povezana sa obe strane.
Uže se preko provodnika prebacuje pomoću teleskopske motke sa pametnim patentiranim sistemom MAGICROU koji nudi prebacivanje užeta preko udaljenog objekta. Klema se podiže na provodnik povlačenjem jednog kraja prethodno prebačenog užeta. Za skidanje kleme sa provodnika koristi se drugi kraj užeta. Jednostavna upotreba na svim tipovima terena bez obzira na uspone. Klema se automatski postavlja/oslobađa bez ručnog dotezanja. Koristi se za postvljanje sa zemlje do visine od 12,5m.

Standard: IEC61230
Icc: 31,5kA
Tehnička specifikacija:

  • 3 strujne kleme PAC1050SC kapciteta do ø50mm
  • 3 fleksibilna bakarna kabla sa transparentnm izolacijom. Presek i dužina na zahtev naručioca. Standrad: IEC61138.
  • 3 uzemljivačke bronzane kleme NB8
  • 3 kalema sa izolacionim užetom, 30m svaki
  • Pametni sistem MAGICROU
  • 3 sonde
  • 3 mekane vodonepropusne torbe HMALT