OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE SKS 0,4kV – GDDTORS

Standrad: IEC61230
Icc: 4kA

Uređaj se sastoji od 7 ženskih bajonet utičnica za priključak na strujnu spojnicu koje se nalaze na SKS. Jedna utičnica za priključak uzemljivačkog kabla sa muškim bajonet grlom. Sve utičnice su izolovane sintetičkim izolacionim materijalom. Utičnice su spojene fleksibilnim bakarnim kablom sa transparentnom izolacijom max preseka 25mm² (obično 16mm²). Uzemljivačni kabl na jednom kraju ima uzemljivački klemu, a na drugom muški izolovani bajonet za konekciju sa opremom za kratak spoj, odnosno ženskom izolovanom utičnicom.
Kutija za čuvanje i skladištenje opreme