OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE U POSTROJENJIMA 110/400kV

Standrad: IEC61230
Icc: do 40kA
Tehnička specifikacija:

  • 3 identične strujne kleme za sabirnice, veličina i kapacitet na zahtev naručioca
  • 3 fleksibilna bakarna kabla sa transparentnm izolacijom. Presek i dužina na zahtev naručioca. Standrad: IEC61138. Krajevi bakarnog kabla završeni su kablovskim papučicama sa dvostrukim presovanjem, za bakarnu žilu i za izolaciju.
  • Uzemljivačke kleme su od bronze
  • Vodonepropusne torbe za čuvanje i skladištenje opreme
  • Manipulativna motka je višedelna i isporučuje se u dužinama do 7.5m, na zahtev naručioca. Izrađena prema standardu IEC60855.
  • Opremu je moguće isporučiti i sa aluminijumskim kablovima, što je čini neuporedivo lakšom.