OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE U POSTROJENJIMA DO 400kV – SMAPE

Uređaj garantuje sigurnost svih korisnika na najednostvniji način. SMAPE garantuje vašu sigurnosnu proceduru. Uređaj vodi operatera korak po korak do ispunjenja sigurnosne procedure. Uređaj je sveobuhvatan i nije potreban dodatni pribor.

Procedura:
Logički i hronološki koraci obaveznog rada uključuju bezbedonosne ciljeve.

Postavljanje uzemljvačke kleme do postizanja nominalnog obrtnog momenta kada je moguće osloboditi ključ, neophodan za rad strujne kleme. Uzemljivačku klemu više nije moguće skinuti jer je mehanički blokirana.
Tek kada se ključ postavi u strujnu klemu, moguće je otvarati klemu do željenog kapaciteta za prihvat sabirnice, nadzemnog voda…
Po završetku, procedura je obrnuta. Zavrtanjem strujne kleme do minimalnog kapaciteta moguće je osloboditi ključ koji je neophodan za oslobađanje uzemljivačke kleme.

Standrad: IEC61230
Icc: do 40kA
Tehnička specifikacija:

  • 3 identične strujne kleme za sabirnice opremljene sistemom za zaključavanje
  • 3 fleksibilna bakarna kabla sa transparentnm izolacijom. Presek i dužina na zahtev naručioca. Standrad: IEC61138. Krajevi bakarnog kabla završeni su kablovskim papučicama sa dvostrukim presovanjem, za bakarnu žilu i za izolaciju.
  • 3 uzemljivačke kleme opremljene sistemom za zaključavanje
  • Vodonepropusne torbe za čuvanje i skladištenje opreme
  • Manipulativna motka je višedelna i isporučuje se u dužinama do 7,5m, na zahtev naručioca. Izrađena je prema standardu IEC60855
  • Opremu je moguće isporučiti i sa aluminijumskim kablovima, što je čini neuporedivo lakšom.