PHOENIX®

Metalni okvir dizajniran za instalaciju kablova za zaštitu od požara
Testiran na otpornost na vatru u skladu sa BS 5839-1
Dostupan u 12 veličina kako bi odgovarao kablovima ø10mm i ø74mm
Kratak spoj mehanički testiran u skladu sa IEC 61914
Okvir od nerDJAjuCEG CELIKA garantuje performans i u najtežim uslovima
FIXINGS se dostavljaju na upit

Phoenix je testiran u skladu s međunarodnim standardom IEC „Kablovske obujmice za električne instalacije “IEC 61914:2015. Tipični rezultati su detaljno opisani u nastavku:

SVOJSTVO

KLASIFIKACIJA

JEDINICE

PODACI O TESTIRANJU

Tip obujmice

6.1.1

Metalik

Temperatura za trajnu aplikaciju

6.2

°C

-40 – 60

Otpornost na UV zračenje

6.5.1

N/A

Otopornost na koroziju

6.5.2.2

Visoka

316L nerđajući čelik ima ≥16% hroma

Ocena uticaja

6.3.4

Teška

Položeno

Test na plamen

10.0, 10.1

Ne doprinosi plamenu

Metalik

Ocena osnog tereta

6.4.3, 9.4

(N)

45

Ocena lateralnog tereta

6.4.2, 9.3

(N)

350N- horizontalna

350N- vertikalna

Otpornost na elektromehaničku silu (testiranje na kratak spoj)

6.4, 6.4.5, 9.5

Obujmice na intervalima od 300mm (podnose jedan kratak spoj)

31kA

(Izveštaj broj PDL-17.137.1)

Kabl= Ø35mm

Fazni prostor=100mm