MONObox™ POLYvault™

POLIvault™ je modularni dizajn pretežno pogodan za instalacije u pešačkim zonama, ali i u zonama uz šine. Iako je reč o jednodelnoj konstrukciji, proizvod je veoma lagan zahvaljujući dizajnu sa jednim zidom.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Pogodna za sve vremenske uslove
Za razliku od komora izgrađenih od cigle u kojima niske temperature mogu zaustaviti rad, POLYvault™ se može postavljati u svim vremenskim uslovima.

Odličan odnos čvrstoće i težine
Materijal je znatno lakši od drugih uobičajenih materijala, a obezbeđuje istu snagu.

Strukturna rebra
Svaka pristupna komora ima vertikalna i horizontalna rebra, što rezultira proizvodom koji je jak i na vertikalnoj i na bočnoj strani.

Dizajn sa jednim zidom
Pojedinačni delovi su lagani zbog dizajna sa jednim zidom što znači da se mogu ručno podići.

Fleksibilnost prilikom instalacije
Zahvaljujući standardnim alatima za nadgradnju preko postojećih mreža, komore se mogu prilagoditi uslovima na licu mesta.

,,Spuštajući” poklopci
Poklopci se „spuštaju“ u unutrašnju ivicu komore i ne zahtevaju okvir.

Brza i jednostavna instalacija
STAKKAbox™ komore se ugrađuju znatno brže od tradicionalnih alternativnih rešenja. Kompletna instalacija obično traje do jednog sata. Ovo dovodi do smanjenja troškova potrebnih za instalatera. Za ugradnju komore nije potrebna specijalna oprema ili postrojenje i nema potrebe za specijalizovanim proizvođačima kutija

MATERIJALI

HDPE:
MONObox™ POLYvault™ se proizvodi od penastog azota i polietilena visoke gustine (HDPE), od čega je do 70% reciklirani materijal.

HDPE ima odlične karakteristike čvrstoće i težine.

DOSTUPNE VELIČINE

Informacije o dimenzijama

MONObox™ POLYvault™ nudi širok spektar odobrenih i proizvedenih komora dostupnih u različitim dubinama i sa providnim otvorima. Sistem se kreće od 470mm čistih otvora do 2440mm veličine. Dostupan je asortiman betonskih ispuna i kompozitnih poklopaca koji upotpunjuju sistem.

OCENA OPTEREĆENJA

MONObox™ POLYvault™ je pogodan za ugradnju u okruženja ocenjena na B125 u skladu sa EN124.
Pogodno za pešačke staze, parkinge, pešačke zone i slične površine.