POTPUNA TELESNA UPREGA HERCULES EVO-2

Potpuna telesna uprega od visokokvalitetnih materijala, 6 kopči za brzo podešavanje, anatomska ramena kao i anatomske podrške za noge. D alke za sidrenje na ledjima i grudima izrađene su od čelika visoke zatezne čvrstoće.
Pojas je ojačan polietilenskom pločom.
Radne alke na boku su rotirajuće za 180˚ prema EN358.
Treća radna laka je preko zaštićene tekstilne petlje fiksirana za pojas. Formirane petlje za vašu opremu garantuju vam kapacitet od 10kG, dodatne petlje vam garantuju kapacitet od 5kG.

Refleksni trag na pojasu.

Leđni jaram sa pojasom je povezan karabinerom (ne isporučuju se sa upregom) i to preko dve dodatno zaštićene tekstilne petlje.