POTPUNA TELESNA UPREGA RGH16

Standrad:
EN361
EN 358: 2018 & EN 813: 2008 (odobreno do max težine 140kg)

Nosivost: 140 kg
Težina uprege: 2,1kG
Indikator pada: Da
Široka Podloga za ramena i noge: Da
Namena: komponenta sistema za zaustavljanje pada čija je funkcija da drži telo korisnika i u slučaju pada izvrši potrebnu distribuciju kinetiče energije kako bi se sprečile povrede radnika.
Opis: RGHG16 dizajniran je da osigurava radnicima, koji provode duge sate radeći na visini, maksimalno udoban položaj. I posle dugih sati provedenih na užetu nećete osetiti nelagodnost. RGH16 je opremljen automatskim kopčama sa indikatorima.
Na pojasu se nalaze 2 petlje za torbicu i alat.
Pojas je izrađen od termoformirane podloge koja omogućava veću udobnost i upotrebljivost. Široke podrške za noge i ramena pružaju još bolji komfor korisniku. Dve D alke za sidrenje. Na pojasu se nalaze 3 radne alke (2 radne alke kod RGH15)
Prekomerni remen više nije opterećenje zahvaljujući kružnom skladištenju trake.
Od čega je napravljena i zašto:
poliester trake širine 45mm obezbeđuju veću udobnost za korisnika. Povećana otpornost na hemikalije i povećana UV otpornost obezbeđuje duži životni vek telesne uprege.
Radne alke na pojasu kao brze kopče izrađene su od visokokvalitetne legure aluminijuma.

VELIČINA

STANDARD

VELIKI

A Grudi 91 – 127cm 117 – 147cm
B Struk 96 – 132cm 102 – 132cm
C Kukovi 96 – 132cm 121 – 152cm