PROLH PROFESIONALNE POLUZNE DIZALICE

Sa komponentama otpornim na varnice, sa opcionim krajnjim graničnikom, sa zaštitom od preopterećenja

GLAVNE KARAKTERISTIKE

 • Ispitivanje za DNV GL verifikaciju prema standardu NORSOK R-002
 • UK Network Rail PADS sertifikat
 • Dostupna sa zaštitom od preopterećenja kvačila od klizanja
 • Raspon od 800 kg do 20,0 t
 • Dostupna sa kovanim komponentama adaptera za svornjake ili kukama za brodogradilište
 • Opremljena našim jedinstvenim inteligentnim dvostrukim kočionim sistemom:
  -Globalno patentirano zaštićeni Quad Cam dizajn čivije i čegrtaljke
  -Jedinstvena torziona kočnica sa senzorom opterećenja
 • Hiljade sati empirijskih dokaza kao potvrda dizajna
 • Jednodelna konstrukcija zupčanika
 • Malo opterećenje testirano i sertifikovano na 2% nazivnog kapaciteta
 • Bez potrebe za zatezanjem pre opterećenja kako bi se aktivirao mehanizam čegrtaljke
 • Prilagodljiva i za obrnutu i za horizontalnu upotrebu
 • Svaka dizalica je pojedinačno ispitana sa 1,5 puta većim nazivnim kapacitetom
 • Korišćenje samo najkvalitetnijih legura kalibrisanih teretnih lanaca prema standardima EN 818-7 i ISO 16872
 • Pojedinačni rezervni delovi su lako dostupni
 • Svi glavni delovi su termički obrađeni, kao i precizno mašinski obrađeni
 • Može se vezati lancima kako bi se zadovoljili vaši tačni zahtevi
 • Završna obrada sa visokokvalitetnom bojom u prahu koja nudi odličnu zaštitu od korozije
 • Radna temperatura -40°C do +80°C (opciono je dostupan temperaturni opseg od -60°C do +80°C)
 • Takođe dostupna sa teretnim lancem od nerđajućeg čelika ili kukama otpornim na varničenje
 • Dostupna sa okretnim teretnim kukama koje zadovoljavaju relevantne standarde, npr. AS 1418.2
 • Sve ručke za dizalice Tiger sa polugom sadrže gumu koja ne sadrži ftalate

Tiger PROLH polužne dizalice imaju brojne napredne sigurnosne karakteristike koje je razvila kompanija Tiger, uključujući zupčanike jednodelne konstrukcije, naš jedinstveni inteligentni dvostruki kočioni sistem i naš patentirani sistem Quad Cam činije. Ove jedinice ispunjavaju i prevazilaze sve zahteve iz standarda BS EN 13157: 2004+A1:2009, ANSI/ASME B30.21, AS1418.2 i SANS 1636.
PROLH je idealan za primenu u industriji dalekovoda, u brodogradilištima i na morskim platformama, a takođe je pogodan za upotrebu u podzemnom rudarstvu.

Naša inovacija, vaša bezbednost

SERTIFIKACIJA:

Svaka jedinica dolazi u potpunosti sertifikovana sa sertifikatom o testiranju ili EZ izjavom o usaglašenosti kojom se izjavljuje usaglašenost sa osnovnim zdravstvenim i bezbednosnim zahtevima Direktive o mašinama 2006/42/EZ.
Ovaj dokument jasno navodi probni test na 1,5 puta većem nazivnom kapacitetu i test malog opterećenja od 2% nazivnog kapaciteta, što premašuje zahteve trenutno važećeg standarda.
UK Network Rail PADS sertifikat:
Naša polužna dizalica PROLH ima UK Network Rail PADS sertifikat – Sertifikat o prihvatanju PA05/06651

Sigurnosna kočnica:

PROLH inkorporira našu jedinstvenu kočnicu sa torzionim prekidačem sa rotacionim inercionim pogonom i sistem slobodnog hoda. Ovaj kočioni sistem je projektovao naš istraživački i projektantski tim kako bi odgovorio na poznate režime kvarova u uobičajeno korišćenim i kopiranim uzdužnim „push pull“ mehanizmima ili tradicionalnim kočionim sistemima tipa „Weston“ koji se koriste na drugim polužnim dizalicama, a koji omogućavaju lak ulazak stranih čestica u mehanizam što može uticati na rad dizalice. Naš dizajn uklanja potrebu za neefikasnim starim metodama uzdužnog odvajanja za povlačenje kočionog sistema kako bi se olakšao slobodan hod.
Naš jedinstveni kočioni sistem se automatski uključuje kada polužna dizalica oseti najmanji otpor ili opterećenje, što znači da nema potrebe za tenzijom pre opterećenja da bi se aktivirao mehanizam čegrtaljke. Ova ključna karakteristika znači da će PROLH podizati, držati i spuštati najlakši teret bez klizanja.
Dvostepeni proces štiti od slučajnih kvarova sa malim opterećenjem tako što se dizalica stavlja u neutralni položaj dok je pod opterećenjem. (Kako bi se postigla potpuna neutralnost, prebacivač mora biti poravnat, što je nemoguće učiniti pod opterećenjem.) Ovaj visoko efikasan metod rada ne samo da je bezbedniji već i lakši za rukovaoca, dok merljivo povećava stopu efikasnosti kočenja.
Ovaj Tiger kočioni sistem je sada dokazan dizajn sa hiljadama sati empirijskih dokaza kao potvrda dizajna i efikasnosti. Ovaj dizajn je u potpunosti korišćen u celom našem PROLH asortimanu, nudeći profesionalnim korisnicima pristup bez presedana najefikasnijem polužnom kočionom sistemu na tržištu.
Vezani brodski frikcioni diskovi ne sadrže azbest i razvijeni su i dizajnirani da formiraju visoko efikasnu i pouzdanu kočionu površinu.

Zaštita za lake terete:

Jedinstveni kočioni sistem dizajniran za PROLH garantuje zaštitu od malog opterećenja na 2% nominalnog kapaciteta.

Efikasnost kočnice:
Tiger PROLH polužne dizalice koriste osovinu zupčanika sa navojem sa višestrukim pokretanjem u 8 tačaka, čime se udvostručuje rastojanje vođenje u poređenju sa tipičnim vratilima sa navojem sa 4 tačke, povećavajući efikasnost kočnice za 100%.
Rotacioni zahvat kočnice funkcioniše u pravcu opterećenja stvarajući visoko efikasne odnose kočenja. Sa našim finim proizvodnim tolerancijama između navoja osovine zupčanika i kritičnih komponenti kočnice, projektovali smo poznati režim kvara gde kontaminacija navoja može dovesti do nepravilnosti u radu ili klizanja kočnice.

Patentirani sistem čivije sa Quad Cam kočnicom:

Naš patentirani sistem Quad Cam čivije garantuje trajno angažovanje najmanje jedne od dve bregaste čivije postavljenе na PROLH, obezbeđujući da čivija samo prolazi točak čegrtaljke, sa minimalnim zazorom prema standardu BS 4898:1973. Ali što je najvažnije, u malo verovatnom slučaju kvara opruge čivije, ovaj dizajn će obezbediti da kočnica i dalje bude potpuno funkcionalna i da se opterećenje izdrži bez oštećenja mehanizma.

Pogonski zupčanici sa konstrukcijom iz jednog dela:

PROLH prenosni mehanizmi sadrže jednodelne zupčanike. Ovaj revolucionarni proces u proizvodnji zupčanika koristi kovane sirovine, precizno mašinski i termički obrađene sa preciznim odnosom između zubaca i tela.

Zaštita od preopterećenja:

PROLH polužna dizalica može biti opremljena mehanizmom za preopterećenje sa kliznim kvačilom kako bi se zaštitila od preopterećenja. Kada se prekorači granica opterećenja, kvačilo u lančanom točku će proklizati, omogućavajući rad sa ručicom bez angažovanja prenosnog mehanizma. Time se sprečava dalje podizanje tereta, iako je spuštanje i dalje moguće. PROLH sa zaštitom od preopterećenja je prošao ispitivanje za DNV GL verifikaciju prema standardu NORSOK R-002.

Krajnji graničnici lanca:

Jednostavni krajnji graničnici za teške uslove rada olakšavaju rukovaocu da pozicionira lanac dok se „slobodno okreće“, ali što je najvažnije ovaj „krajnji graničnik“ će držati opterećenje najmanje 2,5 puta veće od nominalnog kapaciteta kada podržava puno opterećenje bez ograničenja od drugih komponenti, npr. kočnice ili zupčanika.

Opciono kačenje kraja pokretnog lanca:

Naš posebno dizajniran podesivi krajnji graničnik lanca dostupan je kao opcija. Tiger je posebno profilisao i proizveo ovaj predmet tako da odgovara konturama dizalice. Ovo pruža potpunu sigurnost rukovaocu, dok održava fleksibilnost „slobodnog hoda“ lanca u bilo koju traženu početnu poziciju.

Kuke:

Naše kuke sadrže našu patentiranu funkciju provere „EZ Check“ koja omogućava rukovaocima i inženjerima kontrolorima da lako provere da li je dizalica prethodno bila preopterećena ili izložena udarima, jednostavnim merenjem između trougla ispupčenih oznaka.
Naše kovane i termički obrađene legurne kuke izvedene su sa kompletima za zaključavanje opruge za teške uslove rada koji u potpunosti zahvataju udubljeni nos kuke, štiteći teret kada dođe do bočnog opterećenja zasuna i nudeći maksimalnu sigurnost tereta. Okretne kuke su pričvršćene za jaram pomoću visokokvalitetnih navrtki i vijaka koji omogućavaju potpunu kontrolu tokom sprovođenja bilo koje zakonske kontrole ili radnje održavanja prema pisanoj šemi.
Dostupna sa okretnim kukama ispod granice punog radnog opterećenja, kako bi se zadovoljili relevantni standardi, npr. AS 1418.2. Takođe dostupna sa kukama otpornim na varničenje i kukama za brodogradilište.

Skidač lanca:

Skidač lanca je posebno projektovan tako da bezbedno vodi teretni lanac na ili van snopa tereta bez zaglavljivanja ili kačenja. Skidač lanca sa žlebovima omogućava bezbednu upotrebu sistema PROLH kada se koristi u bilo kojoj orijentaciji.

Otkivci:

Otkivci sa udubljenjima nude potpunu zaštitu anker vijaka teretnog lanca na svim našim donjim kukama.

Vrhunska mast visokih performansi:
Koristimo novu tehnologiju, širok temperaturni opseg i vrhunsku mast visokih performansi. Mast ne sadrži teške metale ili druge štetne aditive što je čini ekološki prihvatljivijom. Ovim izborom se postiže odgovarajući viskozitet kako bi se sprečilo da mast napusti područje primene. Čak i kada je pomešana sa apsorpcijom vode od 50%, ima odličnu adheziju i ne pokazuje znakove degradacije nakon 100.000 udara i ostaje nepromenjena bez opadanja ili gubitka funkcije za razliku od drugih „premijum“ masti. Mogućnost nošenja opterećenja, mehanička stabilnost, zaštita od korozije, otpornost na vodu i povećani opseg radnih temperatura su poboljšani korišćenjem samo najboljeg maziva.

Temperaturni opseg:
Standardni opseg radnih temperatura od -40°C do +80°C – značajno prevazilazi zahteve trenutnih standarda.
Dostupne su i jedinice za ultra niske radne temperature (-60°C do +80°C).

Teretni lanci:
Tiger koristi samo najkvalitetnije legure, kalibrisane lance za opterećenje stepena T ili VH u skladu sa standardima EN818-7 i ISO 16872. PROLH se standardno isporučuje kao HOL od 1,5 m, ali se može vezati na bilo koju dužinu koja je potrebna. Teretni lanac od nerđajućeg čelika dostupan na zahtev za određene kapacitete.

Završna obrada:
PROLH je sa izveden sa završnom obradom sa našom visokokvalitetnom bojom u prahu koja nudi odličnu zaštitu od
korozije.

Mehanička efikasnost:
Sve glavne komponente su termički i precizno obrađene kako bi se obezbedio dugotrajan nesmetan rad. Visoki stepeni prenosa svode fizički napor na minimum.

Ručka:
Ručke za dizalice sa Tiger polugom su ultra-jake, sa ojačavajućim bočnim rebrima. Ova posebna karakteristika:

 •  Štiti od oštećenja od udara
 • Štiti etiketu
 • Povećava robusnost i dugovečnost
 • Eliminiše torziju.

Sve ručke za polužne dizalice Tiger sadrže gumu bez ftalata kao što je verifikovano u izveštaju treće strane SGS – CI/2018/A0264.

Komponente adaptera
Kovani adapter kojim se održava maksimalna snaga. Rotacija od 360° i obrtanje od 180° za maksimalnu fleksibilnost.
Testirano i sertifikovano na faktor sigurnosti 4:1.

Dostupne su samozaključavajuće (sigurnosne) kuke, master veza ili priključci za remen (za jedinice kapaciteta do 10t).

Performanse:
Polužna dizalica PROLH je prošla kompletan program ispitivanja koji uključuje:
Ispitivanje tipa

 • Ispitivanje krajnje čvrstoće, najmanje 4 puta veće od granice radnog opterećenja (WLL)
 • Test kačenja kraja lanca, prolazeći najmanje 4 puta WLL bez ikakvog ograničenja ispitivanja kočnice ili zupčanika na svakoj dizalici
 • Probno opterećenje 1,5 puta veće od nazivnog kapaciteta
 • Ispitivanje za nisko opterećenja pri maksimalnom nazivnom kapacitetu od 2%.

Tehnički podaci

2020. godine smo počeli da menjamo naše PROLH dizalice kapaciteta 1,5t/3,0t i 6,0t PROLH dizalicama kapaciteta 1,6t, 3,2t i 6,3t. Tokom prelaznog perioda možemo i dalje imati zalihe dizalica obeju veličina.
Kontaktirajte svoj prodajni tim prilikom naručivanja ako vam je potreban određeni kapacitet.

Tehnički podaci za kuku

PROLH polužne dizalice su opremljene patentiranim Tiger sistemom označavanja sa 3 tačke “EZ check”. Sa ovim sistemom brza provera da li su mere A i B iste (kao što je prikazano na donjem dijagramu) će pokazati da li su se kuke rastegnule. Ako je A≦B, kuka je u redu; Ako je A>B, kuku treba zameniti.

Zbog naše politike stalnog razvoja proizvoda, dimenzije, težine i specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave. Molimo da ih proverite kod svog Tiger prodajnog tima prilikom naručivanja. Dizajni po meri dostupni na zahtev – kontaktirajte dragan.stevanovic@elmas.rs za dodatne informacije.