PROLINE11 mm

Linija Proline uzad u prednosti je zbog debelog omotača, i tako povećava dugovečnost užeta u teškim ili intenzivnim uslovima rada

Specifikacije:

Prečnik 11
Sila kidanja 28KN
Faktor broja padova 1 > 20
Uticaj sile udara factor 0,3 4,35KN
Izduženje pri 50/150kg 4%
Klizanje omotača 0,93%
Knotability 1,1
Upijanje vode 3%
Procenat omotača 43,7%
Težina 75g/m
Materijal Polyamide
Standard UIAA CE EN 1891
Tip A