STAKKAbox™ QUAD

STAKKAbox™ Quad je niz modularnih i strukturno pripremljenih sistema pristupnih komora dostupnih u veličinama 102, 104 i 106. Specijalno je dizajnirana za tržište telekomunikacija.

KARAKTERISTIKE I PREDNOSTI

Brza i jednostavna instalacija
STAKKAbox™ komore se ugrađuju znatno brže od tradicionalnih alternativnih rešenja. Kompletna instalacija obično traje do jednog sata. Ovo dovodi do smanjenja troškova potrebnih za instalatera. Za ugradnju komore nije potrebna specijalna oprema ili postrojenje i nema potrebe za specijalizovanim proizvođačima kutija.

Dvostruki i prstenasti dizajn zidova
Komore se izrađuju do potrebne dubine dodavanjem sekcija od 150 mm. Zbog dvostrukog dizajna, pojedinačni delovi su lagani što znači da se mogu ručno podići. Svaka pristupna komora ima vertikalna i horizontalna rebra, što rezultira proizvodom koji je jak i na vertikalnoj i na bočnoj strani. STAKKAbox™ Quad ne zahteva specijalna iskopavanja, što smanjuje troškove.

Glatki spoljni zidovi
Praznine u spoljašnjem zidu negativno utiču na efikasnost zbijanja oko komore. STAKKAbox™ komore imaju glatke spoljne zidove i spoljnu ivicu koja ulazi u iskopine.

Fleksibilnost prilikom instalacije
Zahvaljujući standardnim alatima za nadgradnju preko postojećih mreža, komore se mogu prilagoditi uslovima na licu mesta.

Stepenice i spuštanje pribora
Upravljanje kablovima i stepenice se postavljaju spuštanjem pribora u unapred formirane džepove. Oni omogućavaju naknadnu ugradnju dodatne opreme bez mehaničkog pričvršćivanja.

Kvalitet u skladu sa Openreach standardima
Openreach standard vrši 13 provera svih komora, u odnosu na kontrolnu listu kvaliteta. Korišćenjem STAKKAbox™ Quad-a, ova kontrolna lista se smanjuje na 8 provera.

Pogodna za sve vremenske uslove
Za razliku od komora izgrađenih od cigle u kojima niske temperature mogu zaustaviti rad, STAKKAbox™ Quad se može postavljati u svim vremenskim uslovima.

KAKO FUNKCIONIŠE

Lagani delovi dubine 150 mm su naslagani na betonsku podlogu ili podlogu tipa 1 da bi se komora izgradila do željene dubine.
Kada je potrebno, prstenovi se mogu iseći da bi se premostile ili zaobišle postojeće mreže ili prepreke.

MATERIJALI

HDPE:
STAKKAbox™ Quad je proizveden od 100% HDPE.
HDPE ima odlične karakteristike čvrstoće i težine.

DOSTUPNE VELIČINE

Informacije o dimenzijama

STAKKAbox™ Quad je modularna pristupna komora, dostupna u tri veličine; 102, 104 i 106.
Sve komore su dostupne sa B125 poklopcima za pristup i Cubis asortimanom komornih dodataka.

Za više informacija o dostupnim veličinama preuzmite naš vodič za veličinu proizvoda.

OCENA OPTEREĆENJA

STAKKAbox™ Quad je idealno rešenje za instalacije u oblastima ocenjenim B125 u skladu sa BS: EN124: 1994.