RAČVASTO, Y UŽE SA APSORBEROM ENERGIJE NHDYA10

  • Standard EN 355 : 2002
  • Standard FICHES : VG11 11.062 / 11.074

Upotreba:
Oprema se koristi za rad na visini gde postoji opasnost od pada. Može se koristiti u horizontalnoj ravni gde postoji opasnost od pada preko oštrih ivica sa radijusom r≥0,5mm i minimalnim slobodnim prostorom ispod nogu korisnika „h“ (videti minimalnu visinu slobodnog prostora )
Tehnička specifikacija:

Za rad u vertikalnoj i horizontalnoj ravni
Maksimalna težina korisnika 140 kg
Apsorber energije sa trakom za rasipanje kinetičke energije širine 31mm nalazi se u zaštitnoj torbici.
Obloženo poliamidno uže Ø12 mm
Kinetička energija na telu korisnika < 600 daN
Statički otpor ≥ 15 kN
Radna dužina sa i bez konektora : 1m/1,3m sa konektorima
Težina : 380 g (NHDA10)

Apsorber energije sa integrisanim „Y „ dva poliamidna užeta.
Karabiner NM16NS sa otvorom kapije 18mm nalazi se na apsorberu energije i dve kuke NM28N sa otvorom kapije 65mm koje se nalaze na krajevima oba užeta