RP433 LH-ALF SAMOZAKLJUČAVAJUĆA KOTURAČA ZA DIZANJE TERETA

RP433 LH-ALF koturača je namenjena za manipulaciju, izvlačenje i spuštanje, tereta (ne preporučuje se upotreba sa ljudima). Koturača RP433/LH-ALF Vam omogućava da na siguran način podignete teret na željenu visinu. LH-ALF ima samo sa jedne strane koturače kočnicu, što znači da nema ograničenja brzine prilkom povlačenja, vuče tereta.
Idealna za okruženja kada se teret mora brzo izvući, spustiti. U slučaju ispuštanja tereta aktiviraće se kočnica i zaustaviti teret u vrlo kratkom zaustavnom putu.
Težina: 1236gr
Prečnik užeta: 11mm
Materijal: aluminijum
Radno oprećenje: 250kG