RP500 ROCKER

RP500 Rocker koristi se, za spuštanje i uspon, bez upotrebe ruku. Takođe se može koristiti za pozicioniranje, kao automatski regulator na užetu.
Može se postaviti na uže u bilo kom trenutku. Dizajniran za upotrebu bez apsorbera energije.
Težina: 168gr
Materijal: aluminijum
Prečnik užeta: 10,5-12,7mm
Nominalni kapacitet: zavisi od tipa užeta
Standard: EN358