TECHLON OKRUGLE TRAKE DO 120t

Trake od 12T i preko 120T se prave automatski, koristeći Unitex Techlon rukav.