TELESNA UPREGA RGH2

EN 361:2002
Ova lagana telesna uprega opremljena je sa dve tačke za sidrenje koje omogućavaju široku oblast primene. RGH2 može se koristiti svuda gde je potrebno štititi korisnika od pada bilo u vertikalnoj ili horizontalnoj ravni.

Materijal: vodonepropusni poliester
Pribor: legura čelike velike zatezne čvrstoće
Težina: 1,15kG
Karakteristike: dve alke za sidrenje
potpuno podesiv
indikatori pada
Zbog svoje velike izdržljivosti RGH2 je nazvan „radni konj“ u industriji.