TESTER OTPORA UZEMLJENJA ΩMEGASAFE EP 4

ΩMegaSafe EP 4 je podesiv merač otpora za brza testiranja prema VDE 0413 za zaštitne i uzemljene vodove, izjednačavanje potencijala linije i linije Gromobranske zaštite.
Standard: EN/IEC 61010-1 i EN/IEC 61557-4 (VDE 0413 part 4); Ex-proof verzija EP 4Ex dodatno u skladu sa DIN EN 60079-0 i 60079-11
Siguran i univerzalan na 10 mΩ i 2 MΩ
Visoka merna struja 0,2 A za niski-Ω-opseg do 10 Ω
Brzo izjednačavanje vodova pritiskom na taster
Automatska zamena pola i skladištenja rezultata
Merenja izmedju 10 mΩ i 2 MΩ sa ekstremnom bezbednošću od eksternog napona
Niski-Ω-merni opsezi do 10 Ω sa visokom mernom strujom 0,2 A
Dopunski merni opseg do 2000 kΩ
Upotreban na mrežama do 500 V
Akustično i optičko upozorenje u slučaju ekternog napona, pali se indikacija
Robustno, podesivo kućište zakačene test šipke za teške uslove rada, IP 65
Brza i jasna spoznaja rezultata funkcionalnosti i opasnosti:

  • Sjajni LED za eksterni napon, polaritet i Lo-Ω-merenih sa 0,2 A
  • Jasan displej za merne rezultate i funkcije sa osvetljenjem
  • Akustični signal upozorenja

Temperatura: -10°C do + 50°C
Dimenzije: 60 x 230 x 40 mm
Težina EP 4: 180 g
Težina EP 4 Ex: 220 g